Unia Europejska

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte to szkolenia dedykowane dla grup zorganizowanych (pracowników jednej bądź kilku instytucji). Charakteryzują się tzw. zamkniętym naborem uczestników.

Instytucjom i firmom zainteresowanym zorganizowaniem dla swoich pracowników szkolenia zamkniętego przedstawiamy proponowaną tematykę spotkania wraz z osobą trenera oraz proponujemy miejsce jego przeprowadzenia. Na każdym etapie realizacji usługi - od pierwszego spotkania, poprzez tworzenie oferty i techniczną organizację szkolenia, na rozliczeniu całości przedsięwzięcia kończąc - jesteśmy do dyspozycji, aby dopasować każdy element zlecenia do Państwa wymagań.

Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy szkoleń dla:

Pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz członków Rad Rynku Pracy:

 1. „Podstawy prawne działalności PUP: KPA i Kodeks Pracy w powiązaniu z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
 2. „Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”
 3. „Nowa rola urzędów pracy w perspektywie kontraktowania usług rynku pracy.”
 4. „Standardy usług rynku pracy.”
 5. „Zastosowanie KPA w praktyce Powiatowego Urzędu pracy”
 6. „Ochrona danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”
 7. „Odpowiedzialność urzędników za błędnie wydane decyzje. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.”
 8. „Podstawy obsługi klienta.”
 9. „Zespół wypalenia zawodowego – profilaktyka”
 10. „Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem”
 11. „Pierwsza pomoc przedmedyczna.”
 12. „Rady rynku pracy – podstawy prawne funkcjonowania oraz zakres działania wojewódzkich i powiatowych rad rynku pracy w świetle szczegółowych warunków prowadzenia rynku pracy w 2014r.”

Pracowników jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Controling jako nowoczesne narzędzie w zarządzaniu i osiąganiu celów przez jednostkę administracji publicznej. Czy i jak jest możliwy do zastosowania w sektorze finansów publicznych”
 2. „Kodeks Postępowania Administracyjnego po najnowszych nowelizacjach - stan prawny: 11 maja 2014 roku”
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych - aspekty praktyczne jak uniknąć błędów i nieprawidłowości w stosowaniu KPA?
 4. „Służba przygotowawcza - kurs teoretyczny dla nowo zatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego”
 5. „Dostęp do informacji publicznej i odmowa udostępnienia”
 6. „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem pozycji administratora bezpieczeństwa informacji”
 7. „Podstawy obsługi klienta.”
 8. „Zespół wypalenia zawodowego – profilaktyka”
 9. „Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem”
 10. „Pierwsza pomoc przedmedyczna.”

Dla pracowników jednostek pomocy społecznej:

 1. „Organizacja pracy jednostki w instytucjach pomocy i integracji społecznej”.
 2. „Działania na rzecz poszerzania współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej”.
 3. „Formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością (Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami)”.
 4. „Wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej w aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
 5. „Stop uzależnieniom”.
 6. „Jak skutecznie komunikować się z klientem – sztuka motywowania i perswazji w rozmowach z klientami jednostek pomocy społecznej".
 7. „Zespół wypalenia zawodowego – motywowanie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”
  „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.
 8. „Interwencja kryzysowa – podstawy interwencji kryzysowych i bezpieczeństwo interwenta podczas wykonywania obowiązków służbowych”.
 9. „Ochrona danych osobowych w jednostce pomocy społecznej”.
 10. „Przepisy ustawy o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Sądów Administracyjnych”.

Dla osób bezrobotnych:

 1. „Pracownik administracyjno - biurowy z językiem angielskim”.
 2. „Sprzedawca” (obsługa kas fiskalnych terminali kart płatniczych oraz podstawy obsługi komputera + książeczka sanepidowska).
 3. „Obsługa komputera”.
 4. „Powrót na rynek pracy”.

Pracowników firm:

 1. „Sztuka prezentacji i autoprezentacji – wystąpienia publiczne”
 2. „Negocjacje w biznesie”
 3. „Telemarketing – profesjonalna obsługa klienta przez telefon”
 4. „Profesjonalna obsługa trudnego klienta”
 5. „Zarządzanie zespołem”
 6. „Skuteczne techniki sprzedaży”
 7. „Budowanie relacji z klientem”
 8. „Motywacja pracowników”
 9. „Zmiana kultury organizacyjnej”
 10. „Radzenie sobie ze stresem i emocjami”
 11. „Komunikacja i umiejętność pracy w zespole”

Jeżeli wśród wymienionych wyżej tematów nie znaleźli Państwo interesującej tematyki zapraszamy uzupełnienia formularza zapotrzebowania na szkolenie oraz do kontaktu z naszym biurem, chętnie przygotujemy nieodpłatnie dostosowaną do Państwa potrzeb ofertę.

Copyright © 2021 MW Consulting Michał Wasylko.

Niniejsza strona używa plików cookies

Korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegółowe informacje

Ukryj powiadomienie

Czym są pliki cookie? 
Przez pliki cookies (czyli tzw. "ciasteczka") należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"? 
Pliki cookies mogą być przez nas używane m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? 
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.