Unia Europejska

Dla rodziny - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Lider Projektu: Stowarzyszenie SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin wraz z Partnerami: MW Consulting Michał Wasylko, pl. Stefana Batorego 3/209, 70-207 Szczecin oraz Fundacja NOVA, ul. Stolarska 6b/8, 80-883 Gdańsk, realizuje projekt pt. Dla rodziny”- doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Czas realizacji od 01.07.2017 do 30.09.2021. Liczba osób objęta wsparciem 3080 osób w tym 2772 K i 308 M.

Obszar realizacji projektu:

  • Stowarzyszenie SOS dla Rodziny - województwo zachodniopomorskie oraz województwo warmińsko-mazurskie;
  • MW Consulting Michał Wasylko - województwo lubuskie oraz województwo wielkopolskie;
  • Fundacja NOVA - województwo pomorskie.

 Tematyka szkoleń obejmować będzie zagadnienia z następujących obszarów:

  1. Szkolenia dla kadry zarządzającej.
  2. Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wpierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel.
  3. Szkolenia z zakresu stosowania prawa.
  4. Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami.
  5. Szkolenia dla organów w kontrolnych wojewody.
  6. Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 4 651 436,62 zł

Wartość całkowita projektu: 5 352 724,80 zł

Więcej informacji dot. realizacji projektu można znaleźć na stronie projektu http://www.sosdlarodziny.com/

Copyright © 2021 MW Consulting Michał Wasylko.

Niniejsza strona używa plików cookies

Korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegółowe informacje

Ukryj powiadomienie

Czym są pliki cookie? 
Przez pliki cookies (czyli tzw. "ciasteczka") należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"? 
Pliki cookies mogą być przez nas używane m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? 
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.