Unia Europejska

Programy szkoleń

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

PROGRAMY SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:
1 - ZADANIA DORADCY KLIENTA W ŚWIETLE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA
2 - ROZMOWA Z KLIENTEM
3 - PORADNICTWO ZAWODOWE REALIZOWANE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (IRP)
4 - INFORMACJA ZAWODOWA - ROLA I ZNACZENIE INFORMACJI W PODEJMOWANIU DECYZJI ZAWODOWYCH I EDUKACYJNYCH
5 - INFORMACJA ZAWODOWA – ŹRÓDŁA I ZASOBY INFORMACJI WSPIERAJĄCEJ PLANY ZAWODOWE KLIENTAWSPIERAJĄCEJ PLANY ZAWODOWE KLIENTA
6 - WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM INDYWIDUALNYM - POŚREDNICTWO PRACY
7 - USTALANIE PROFILU POMOCY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
8 - TWORZENIE, REALIZACJA I MODYFIKACJA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA
9 - ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI PRACY DORADCY KLIENTA - OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ 
10 - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA ORAZ OSÓB 50+ - SPECYFIKA PRACY Z KLIENTAMI Z POSZCZEGÓLNYCH GRUP (Z UWZGLĘDNIENIEM KLIENTÓW Z TZW. GRUPY NEET)
11 - AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTÓW MAJĄCYCH SPECYFICZNE PROBLEMY Z WEJŚCIEM LUB POWROTEM NA RYNEK PRACY - SPECYFIKA PRACY Z "KLIENTEM TRUDNYM"
12 - WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI NA RZECZ POMOCY KLIENTOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA I ODDALONYM OD RYNKU PRACY
13 - WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM INSTYTUCJONALNYM - POŚREDNICTWO PRACY, W TYM POŚREDNICTWO PRACY W RAMACH SIECI EURES
14 - FORMU POMOCY DLA PRACODAWCY WSPOMAGAJĄCE AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ KLIENTÓW
15 - IDENTYFIKACJA I ANALIZA SYTUACJI ORAZ ZMIAN ZACHODZĄCYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY - INFORMOWANIE PRACODAWCÓW O AKTUALNEJ SYTUACJI, PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH I PROBLEMACH WYSTĘPUJĄCYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY
16 - KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS). W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)
17 - PRAWNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓWCUDZOZIEMCÓW
18 - PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRACY DORADCY KLIENTA
Copyright © 2019 MW Consulting Michał Wasylko.

Niniejsza strona używa plików cookies

Korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegółowe informacje

Ukryj powiadomienie

Czym są pliki cookie? 
Przez pliki cookies (czyli tzw. "ciasteczka") należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"? 
Pliki cookies mogą być przez nas używane m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? 
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.