Unia Europejska

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

INFORMACJA dot. zakwalifikowania się na szkolenia!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż informacja dotycząca o zakwalifikowaniu się / niezakwalifikowaniu się na dane szkolenie jest do Państwa przesyłana na podane przez Państwa adresy mailowe, tak jak i maile główne Państwa pracodawców najwcześniej na 7 dni przed zaplanowanym szkoleniem.

W przypadku braku takiej wiadomości najpóźniej na 2 dni przed zaplanowanym szkoleniem, prosimy o kontakt z Biurem projektu w celu uzyskania informacji zwrotnej.

INFORMACJA!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w przypadku braku informacji o zakwalifikowaniu się / niezakwalifikowaniu się na dane szkolenie najpóźniej na 2 dni przed zaplanowanym szkoleniem, prosimy o kontakt z Biurem projektu w celu uzyskania informacji zwrotnej.

Informacje zwyczajowo wysyłane są na podane przez Państwa adresy mailowe, tak jak i maile główne Państwa pracodawców.

Informacja dot. szkolenia „4 - Informacja zawodowa - rola i znaczenie informacji w podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż szkolenie pn. „4 - Informacja zawodowa - rola i znaczenie informacji w podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych” przeznaczone jest dla wszystkich doradców klienta: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów, którzy pracują z klientem indywidualnych czy instytucjonalnym. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia (…), informacja zawodowa jest jednym z obszarów działań realizowanych przez doradcę klienta, dlatego też wiedza w tym zakresie jest dla dorady klienta ważna i wymagana.

Program niniejszego szkolenia ujmuje takie zagadnienia istotne dla doradcy klienta takie jak:

  • Znaczenie informacji zawodowej i zawodoznawstwa dla projektowania działań aktywizacyjnych – omówione zostaną zagadnienia dotyczące informacji zawodowej oraz zawodoznawstwa, źródła informacji zawodowej oraz jej cele i zakresy, znaczenie informacji zawodowej w sytuacji planowania kariery zawodowej klienta, kwestie gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji zawodowej na potrzeby klientów.
  • Identyfikowanie ścieżek uczenia się/kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji/kwalifikacji zawodowych – omówione zostaną: zagadnienia dotyczące podstawowych pojęć z zakresu uczenia się, elementy struktury polskiego systemu edukacji osób dorosłych, poziomy kształcenia zawodowego oraz dostawcy usług edukacyjnych, formy kształcenia/uczenia się pozaszkolnego prowadzące do uzyskania kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych, w tym finansowane z FP.

Szkolenie będzie realizowane w formie warsztatów wspieranych mini wykładami trenera. Zagadnienia będą omawiane w ścisłym powiązaniu z praktyką.

Należy też podkreślić, iż proponowane szkolenie jest rekomendowane przez MRPiPS i niewątpliwie jest podwyższeniem kompetencji zawodowych doradcy klienta, istotnych przy przyznawaniu dodatków dla pracowników kluczowych.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE!

Informacja dot. szkolenia „5 - Informacja zawodowa - źródła i zasoby informacji wspierającej plany zawodowe klienta"

Szanowi Państwo,

uprzejmie informujemy, iż szkolenie pn. „5 - Informacja zawodowa - źródła i zasoby informacji wspierającej plany zawodowe klienta” przeznaczone jest dla wszystkich doradców klienta: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów, którzy pracują z klientem indywidualnych czy instytucjonalnym. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia (…), informacja zawodowa jest jednym z obszarów działań realizowanych przez doradcę klienta, dlatego też wiedza w tym zakresie jest dla dorady klienta ważna i wymagana.

Program ujmuje takie zagadnienia istotne dla doradcy klienta takie jak:

  • Zasoby informacji o zawodach istotne w dokonywaniu wyborów zawodowych przez klienta – omówione zostaną zagadnienia dotyczące Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy, źródła opisów zawodów, kwestie zawodów regulowanych oraz praktyczne wykorzystanie tych informacji w pracy z klientem.
  • Informowanie klienta indywidualnego o sytuacji na rynku pracy i oczekiwaniach pracodawców – omówione zostaną źródła informacji dotyczące lokalnego rynku pracy, zasoby internetowe pomocne w poszukiwaniu pracy, np. strony CBOP, EURES, portale pracy, etc.
  • Źródła i zasoby informacji o możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego w realizacji planu zawodowego klienta – omówione zostaną zasoby informacji dotyczące rynku usług edukacyjnych oraz wykorzystywane przy planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej klienta (m.in. Europass, Eurodesk, EPALE, ESCO, LOQE/PLOTEUS).

Szkolenie będzie realizowane w formie warsztatów, na których przewidziana jest możliwość pracy z komputerami z dostępem do Internetu.

Należy też podkreślić, iż proponowane szkolenie jest rekomendowane przez MRPiPS i niewątpliwie jest podwyższeniem kompetencji zawodowych doradcy klienta, istotnych przy przyznawaniu dodatków dla pracowników kluczowych.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE!

Copyright © 2020 MW Consulting Michał Wasylko.

Niniejsza strona używa plików cookies

Korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegółowe informacje

Ukryj powiadomienie

Czym są pliki cookie? 
Przez pliki cookies (czyli tzw. "ciasteczka") należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"? 
Pliki cookies mogą być przez nas używane m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? 
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.