Unia Europejska

FUKS IRP Fachowe Umiejętności i Kompetencje Służb IRP

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł projektu: "FUKS IRP Fachowe Umiejętności i Kompetencje Służb IRP"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.4 „Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 514 osób, w tym 410 pracowników PSZ i 104 pracowników instytucji rynku pracy innych niż PSZ w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność usług świadczonych na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia z terenu województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego w okresie od 01.06.2017r. do 31.05.2018r.

Wartość dofinansowania: 1 219 357,00 zł
Wartość całkowita projektu: 1 257 072,00 zł

W projekcie przewidziano 514 miejsc (486 kobiet), w tym z województwa:

 • zachodniopomorskiego - 112,
 • pomorskiego - 112,
 • wielkopolskiego - 128,
 • kujawsko-pomorskiego - 160.

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje szkolenie dwudniowe, z następującej tematyki:

 1. Zadania doradcy klienta w świetle ustawy o promocji zatrudnienia.
 2. Rozmowa z klientem.
 3. Poradnictwo zawodowe.
 4. Informacja zawodowa - rola i znaczenie informacji w podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych.
 5. Informacja zawodowa - źródła i zasoby informacji wspierającej plany zawodowe klienta.
 6. Współpraca z klientem indywidualnym - pośrednictwo pracy.
 7. Ustalanie profilu pomocy dla klienta indywidualnego.
 8. Tworzenie, realizacja i modyfikacja indywidualnego planu działania.
 9. Zwiększanie efektywności i pracy doradcy klienta - optymalizacja działań.
 10. Aktywizacja zawodowa do 30. i powyżej 50.
 11. Aktywizacja zawodowa - trudny klient.
 12. Współpraca z partnerami na rzecz pomocy klientom wymagającym wsparcia i oddalonym od rynku pracy.
 13. Współpraca z klientem instytucjonalnym - pośrednictwo pracy.
 14. Formy pomocy dla pracodawcy wspomagające aktywizację zawodową klientów.
 15. Identyfikacja i analiza sytuacji.
 16. Kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w ramach krajowego funduszu szkoleniowego.
 17. Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania cudzoziemców.
 18. Psychologiczne aspekty pracy doradcy klienta.
Copyright © 2019 MW Consulting Michał Wasylko.

Niniejsza strona używa plików cookies

Korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegółowe informacje

Ukryj powiadomienie

Czym są pliki cookie? 
Przez pliki cookies (czyli tzw. "ciasteczka") należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"? 
Pliki cookies mogą być przez nas używane m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? 
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.