Unia Europejska

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest MW Consutling Michał Wasylko (dalej MW Consulting) z siedzibą przy pl. Stefana Batorego 3/209 w Szczecinie (70-207).

W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z firmą MW Consulting za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną pod adresem MW Consulting, pl. Stefana Batorego 3/209, 70-207 Szczecin z dopiskiem RODO.

SKĄD POZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane zostały pozyskane w wyniku spotkań, transakcji handlowych jak i z ogólnodostępnych źródeł.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu nawiązania współpracy handlowej, realizacji zawartych z Państwem umów bądź wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem firmy MW Consulting, którym jest:

 • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Państwem, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail oraz telefon;
 • windykacja należności;
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez firmę MW Consulting obowiązków wynikających z przepisów prawa).

JAKIE POSIADAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
MW Consulting zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MW Consulting jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMU MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym bądź pośredniczącym w nawiązaniu współpracy handlowej, realizacji zawartych umów bądź świadczeniu usług marketingowych, a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

Państwa dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

CZY DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz firmy The Rocket Science Group w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w szczególności Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/1250 przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield) UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).

CO MOGĘ ZROBIĆ W SPRAWIE PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem przez MW Consulting danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio została wystawiona na to zgoda,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez MW Consulting danych osobowych.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z MW Consulting pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE?
MW Consulting nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Copyright © 2019 MW Consulting Michał Wasylko.

Niniejsza strona używa plików cookies

Korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegółowe informacje

Ukryj powiadomienie

Czym są pliki cookie? 
Przez pliki cookies (czyli tzw. "ciasteczka") należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"? 
Pliki cookies mogą być przez nas używane m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach? 
Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies? 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.